Värmländska Folkdansringen är en distriktsorganisation för föreningar
anslutna till riksorganisationen Svenska Folkdansringen.
05.Midsommarstången bärs fram