NYHETSBREV 2020-2 Folkdansringens riksstämma 2020

Den 12-13 hölls Svenska Folkdansringens första digitala riksstämma. Ingela och Lars Thalén höll i ordförandeskapet och bakom dom fanns ett antal personer som hade olika roller för att stötta upp så att mötet flöt på. I den utvärdering som gjordes efter mötet var övervägande positiva. Tack till alla som deltog och gjorde stämman minnesvärd! Från stämman kan vi rapportera om ett antal beslut. Riksstämmoprotokollet kommer att finnas på Folkdansringens hemsida när protokollet är justerat och underskrivet. Folkdansringens funktionärer 2020-2021 Riksstyrelsen Hans Hjelm – riksordförande Marianne Halling – 1:e vice riksordförande Marlene Jonsson – 2:e vice riksordförande Inga Cederberg – rikskassör Maria Hagström – riksstyrelseledamot Barn- och ungdomssektionen Jimmy Persson – riksstyrelseledamot Dans- och musiksektionen Elisabeth Liby – riksstyrelseledamot Dräkt- och slöjdsektionen Fredrik Bergh – riksstyrelseledamot Lena Elmberg – riksstyrelseledamot Agneta Södersten – riksstyrelseledamot Övriga valda riksfunktionärer hittar du längst ner i nyhetsbrevet. Riksstämma varje år Från och med 2021 kommer ordinarie riksstämma att hållas varje år. Riksstämman ska hållas innan september månads utgång. Detta beslut innebar att en del förändringar i stadgarna behövde genomföras. När riksstämmoprotokoll och korrigering av stadgarna är klara kommer de nya stadgarna finnas på Folkdansringens hemsida Riksstyrelsen arbetar nu för att genomföra en riksstämma nästa år. Det blir den 25-26 september. Information om plats meddelas senare. Medlemsavgifter Riksorganisationens medlemsavgifter 2021 Ungdomar 110 kr Vuxna 145 kr Stödjande 350 kr Under 2022 kommer medlemsavgifterna höjas ytterligare. Ombuden från distrikten föreslog en högre avgift än riksstyrelsen. Den stora anledningen är för att få Folkdansringens ekonomi i balans. Riksorganisationens medlemsavgifter 2022 Ungdomar 165 kr Vuxna 200 kr Stödjande 400 kr Sammanslagning av distrikt Folkdansringen Blekinge och Folkdansringen Skåne går ihop från 1 januari 2021. Det var Folkdansringen Blekinge som tog initiativet då man hade svårt att hitta funktionärer och få igång verksamhet för föreningar och medlemmar inom distriktet. Namnet på det hopslagna distriktet blir Folkdansringen Skåne Blekinge. Träffa en ny kompis digitalt! Folkdansringen vill skapa möjligheter för alla folkdansringare att i små grupper, där deltagarna är från hela landet, diskutera och lära känna andra dansare/musiker/slöjdare, få idéer, få en ny kompis. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till ett digitalt möte via zoom med deltagare från hela landet. Mer information och anmälan hittar du via länken här. Har du frågor så skicka ett mail till rikskansliet@folkdansringen.se. Kostnadsfri utbildning för valberedare Utbildning för valberedare! Det finns många anledningar till att valberedningar fyller en väldigt viktig funktion i föreningar. Vill du också bli en bättre valberedare? Eller kanske vill du hjälpa valberedningen i din förening att bli bättre? Då ska du vara med på detta! Den 5/11 håller Kulturens en digital valberedningsutbildning, gratis för medlemsorganisationer och samverkansföreningar. Sista anmälan 2/11 via ett formulär på Kulturens hemsida. Föreläsare, hela programmet och anmälan finner du på: www.kulturens.se/valberedningsutbildning Stipendiatutbildningen Barn- och ungdomssektionen planerar att ordna stipendiatutbildningen vartannat år med start hösten 2021 och slutdatum i samband med riksstämman 2022. Nästa utbildningsomgång påbörjas 2023. Stipendiatutbildningen vänder sig till ungdomar och unga vuxna (15-25 år). Under utbildningen tittar man bl.a. annat på hur Folkdansringen fungerar idag och hur vi tycker att vår organisation ska fungera i framtiden. Har ni någon i din förening eller ditt distrikt som kan var rätt person för att delta tipsa dom! Kontakt mellan distrikt och riksorganisation För att hålla kontakt mellan distrikt och riksorganisation utser riksstyrelsen ansvariga inom styrelsen. Den viktigaste delen är att informera om riksstyrelsens arbete till distrikten och tvärt om. Finns det möjlighet att delta vid distriktens möte är det önskvärt. Vid riksstyrelsemötet den 26-27 september fördelade man uppdraget inom sig enligt följande; Marianne Halling Folkdansringen Skåne Folkdansringen Blekinge Folkdansringen Halland Folkdansringen Västmanland Marlene Jonsson Folkdansringen Medelpad Folkdansringen Hälsingland Folkdansringen Ångermanland Gästriklands Folkdansring Inga Cederberg Folkdansringen Göteborg Folkdansringen Bohuslän-Dal Folkdansringen Västergötland Fredrik Bergh Folkdansringen Örebro Folkdansringen Dalarna Värmländska Folkdansringen Lena Elmberg Folkdansringen Småland-Öland Folkdansringen Jämtland Härjedalen Folkdansringen Övre Norrland Östergötland-Holavedens Folkdansring Agneta Södersten Folkdansringen Uppland Sörmländska Folkdansringen Folkdansringen Stockholm Gotländska Folkdansringen Valda riksfunktionärer 2020-2021 Barn- och ungdomssektionen Maria Hagström – sammankallande Ylva Ewaldz Magdalena Nilsson Nathali Willman Dans- och musiksektionen Jimmy Persson – sammankallande Annika Emanuelsson Royan Karlsson Ewa Åhlén Dräkt- och slöjdsektionen Elisabeth Liby – sammankallande Karin Edlund Thomas Johansson Revisorer Hans Andersson Anders Åström Revisors suppleant Göran Ingemarsson Ann-Britt Pettersson Zornmärkesnämnden Elin Anderzon – ordförande Anders Ewaldz Anders Wedlund Valberedning Anna-Lena Tallander – ordförande Lena Hällstrand Siv Ohlsson Jane Åberg