Måndagar kl 18:30–20:30, terminsstart den 13 januari.